16 กรกฎาคม 2557

ใน Part ที่ 2 นี้จะสอนขั้นตอนการติดตั้ง Imacro หลังจากใน Part ที่ 1 ได้สอนการสมัครเว็บ Addmefast กันไปแล้ว โดยเราจะติดตั้ง Imacro ในเบราเซอร์ไฟร์ฟอกส์ โดยเข้าที่ Tools > Add-ons

พิมพ์คำว่า Imacro ในช่อง Search แล้วกดปุ่ม enter

 

หากยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน เราจะเจอ Add-ons Imacro จากนั้นให้กดปุ่ม Install

 

เมื่อติดตั้งเสร็จให้สังเกตมุมด้านขวาของเบราเซอร์จะมีไอคอน Imacro ดังรูปตำแหน่งที่ 1 ให้ลองกดที่ไอคอนจะมีแท็บใหม่ขึ้นมาที่ด้านซ้าย ดังรูปตำแหน่งที่ 2 ซึ่งจะเป็นส่วนของชุดคำสั่ง Imacro โดยเริ่มต้น เมื่อลงเสร็จจะมีไฟล์เริ่มต้นไฟล์เดียวชื่อ #Current.iim โดยชุดคำสั่ง imacro นั้นสามารถสร้างได้เองหรือสามารถโหลดจากที่ต่างๆ มาใช้งานได้ โดยจะมีนามสกุลเป็น .iim

 

ถัดลงมาด้านล่าง จะแบ่งเป็น Tab Play, Rec, Manage ซึ่งจะขออธิบายเฉพาะ Tab Play ที่ต้องใช้งานก่อนเท่านั้น การทำงานของ tab Play จะเป็นแท็บที่ใช้สั่งการทำงานของโปรแกรม โดยเราสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานโดยการ กดปุ่ม Play ซึ่งจะเป็นการทำงานเพียงครั้งเดียว หากต้องการสั่งงานโปรแกรมให้ทำงานหลายๆครั้ง ใส่ค่าในช่อง Max ในส่วนของ Repeat Macro เพื่อกำหนดจำนวนรอบในการให้ระบบทำงานซ้ำๆ จากนั้นถ้าต้องการให้ระบบทำงานให้กดปุ่ม play(Loop)

ในส่วนของ Part ที่ 2 ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ โดยสรุปในบทนี้ จะเป็นการสอนการติดตั้ง Imacro และสอนใช้งานเบื้องต้น ใน Part ต่อไปจะเป็นสอนใช้งานชุดคำสั่ง Addmefast Imacro ที่จะแจกกัน