06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : หน้าเกี่ยวกับเรา ( About Us ) ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู ตั้งค่า > เกี่ยวกับเรา โดยหน้านี้จะเป็นระบบสำหรับให้ท่านใส่ ข้อมูลบริษัทหรือกิจการของท่าน ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ข้อความ หรือ Copy ข้อมูลต่างๆที่ต้องการมาวางได้เลย สามารถตกแต่งรูปแบบฟอนต์ต่างๆได้ สามารถใส่รูปภาพประกอบได้ การใช้งานต่างๆ จะคล้ายกันการใช้งาน โปรแกรม Word นั่นเอง