06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : หน้าติดต่อเรา ( Contact Us ) ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู ตั้งค่า > ติดต่อเรา โดยหน้านี้จะเป็นระบบสำหรับให้ท่านใส่ ที่อยู่บริษัทหรือกิจการของท่าน โดยจะมีข้อมูลติดต่อที่ท่านต้องใส่ดังนี้

 


 

1. ชื่อบริษัทหรือกิจการของท่าน
2. รายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับ การติดต่อกับบริษัทหรือกิจการของท่าน อาจจะพิมพ์เวลาเปิดทำการหรือข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งกับลูกค้า
3. ที่อยู่ในการ ติดต่อกับบริษัทหรือกิจการของท่าน
4.เบอร์โทร ติดต่อสามารถใส่ได้หลายเบอร์โดยการใส่เครื่องหมาย ,

 


 

5. ใส่ข้อมูล Line ID
6. ใส่ข้อมูลอีเมล์
7. ใส่ แผนที่ Google Map (วิธีการใส่โค้ด Google Map) โดยวิธีการหาโค้ด Google Map จะสอนในบทถัดไป

 


 

ในส่วนของ Social Contact จะเป็นระบบสำหรับใส่ลิงค์ของ Social Media ต่างๆ หากท่านมีหัวข้อใด ก็สามารถนำมาใส่ในแต่ละช่องได้ โดยระบบจะโชว์เป็น Icon ให้สามารถคลิกลิงค์ไปเปิด Social ต่างๆที่ท่านมี หากข้อมูลใด ไม่ได้ใส่ก็จะไม่โชว์ในส่วนนั้นๆ