06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : lท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู สินค้าและบริการ > สินค้าและบริการ โดยในหัวข้อนี้ หลังจากท่านได้เพิ่ม ประเภทของสินค้า ไปแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนในการเพิ่ม สินค้าและบริการ ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"

 


 

หลังจากกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" แล้ว ท่านสามารถใส่รายละเอียด สินค้าและบริการ ของท่านในส่วนต่างๆ ได้ โดยต้องใส่ข้อมูลใน tab แรกก่อน คือ รายละเอียดสินค้า จากนั้นถึงจะใส่รูปสินค้าได้

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องใส่มีดังนี้

1. หัวข้อนี้จะเป็นการเลือกหมวดหมู่ของ สินค้าและบริการ
2. ใส่รหัสสินค้าของท่าน หากไม่มีข้อมูลสามารถปล่อยว่างไว้ได้
3. ใส่ชื่อสินค้าของท่าน
4. ใส่เนื้อหา รายละเอียดของสินค้า โดยท่านสามารถ ตกแต่งข้อความ ใส่ภาพประกอบต่างๆ ได้ เหมือนการใช้งานโปรแกรมเวิร์ด

 


 

5. ใส่ราคาสินค้า หากไม่มีข้อมูลสามารถปล่อยว่างไว้ได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกรายการ"

 


 

ใน tab ที่สองจะเป็นการ ใส่รูปสินค้า โดยท่านสามารถอัพโหลดรูปสินค้าของท่านได้ที่ละ 1 รูป

 หน้าจอนี้จะเป็นรายการ สินค้าทั้งหมด ที่ท่านมี ซึ่งสามารถ แก้ไขรายละเอียดสินค้าหรือลบ สินค้าที่ไม่ต้องการได้