04 กุมภาพันธ์ 2558


 

ในบทนี้จะสอนในการสร้างโค้ดติดตามเว็บไซต์ที่เรียกว่า Google Analytics ซึ่งวิธีการใช้งานจะไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ จะสอนเพียงการสร้างโค้ดติดตามเท่านั้น โดยเริ่มต้นในท่านค้นหาคำว่า "Google Analytics" ใน Google หรือพิมพ์ชื่อลิงค์ตามนี้ https://www.google.com/analytics

 


 

จากนั้น ให้คลิกที่ลิงค์ที่เขียนว่า "ลงชื่อเข้าใช้"

 


 

หากท่านยังไม่เคยใช้งาน Google Analytics มาก่อนจะต้องสมัครใช้งาน โดยท่านต้องมีบัญชีของ Google มาก่อน ให้คลิกที่ "สมัครใช้งาน"
 


โดยข้อมูลที่ท่านต้องกรอก จะแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ชื่อบัญชี ท่านสามารถตั้งชื่อบัญชีที่ท่านต้องการได้
2. ชื่อเว็บไซต์ ตั้งชื่อเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะเก็บข้อมูล
3. URL ของเว็บไซต์ เป็น URL ที่ต้องการจะเก็บสถิติ 

4. เลือกประเภท หมวดหมู่อุตสาหกรรม ของท่าน
5. เขตเวลาการรายงาน เลือก Time Zone ที่ท่านต้องการใช้งาน

 


 

จากนั้นกดปุ่ม "รับรหัสการติดตาม"

 


 

ในหน้าจอนี้ท่านเลือกในช่องด้านบนเป็น "ไทย" และกดปุ่ม "ฉันยอมรับ"

 


 

ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างโค้ดติดตาม ให้ Copy โค้ดในช่องไฮไลท์สีไว้ ไปใส่ในส่วนของเว็บไซต์ในส่วนของ Tab Google Analytics