06 มกราคม 2558คู่มือการใช้เว็บไซต์ : ประเภทบทความ ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู บทความ > ประเภทบทความ โดยในหัวข้อนี้ จะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่หรือประเภทของบทความ ท่านสามารถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ได้ด้วยการกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"

 เมื่อกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" แล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอ เพิ่มประเภทบทความ ท่านสามารถเพิ่มประเภทหรือหมวดหมู่บทความ ที่ท่านต้องการได้ในกรอบสีแดง จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกรายการ"