06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : ข่าวและกิจกรรม ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู ข่าวและกิจกรรม > ประเภทข่าวและกิจกรรม โดยในหัวข้อนี้ จะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่หรือประเภทของข่าวและกิจกรรม ท่านสามารถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ได้ด้วยการกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"

 


 

เมื่อกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" แล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอ เพิ่มประเภทข่าวและกิจกรรม ท่านสามารถเพิ่มประเภทหรือหมวดหมู่ข่าวสารที่ท่านต้องการได้ในกรอบสีแดง จากนั้น กดปุ่ม บันทึกรายการ