06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : บทความ ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู บทความ > บทความ โดยในหัวข้อนี้ หลังจากท่านได้เพิ่ม ประเภทของบทความ ไปแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนในการเพิ่ม บทความ หรือสาระน่ารู้, ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ โดยในเมนูนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องการทำ SEO หากต้องการเพิ่มบทความให้กดที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ"

 


 

หลังจากกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" แล้ว ท่านสามารถใส่เนื้อหาบทความของท่านในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

1. หัวข้อนี้จะเป็นการเลือกหมวดหมู่ของ บทความ
2. ใส่หัวข้อบทความของท่าน
3. ใส่เนื้อหาของบทความ โดยท่านสามารถ ตกแต่งข้อความ ใส่ภาพประกอบต่างๆ ได้ เหมือนการใช้งานโปรแกรมเวิร์ด

 


 

4. ใส่ภาพหน้าปกของ หัวข้อบทความนั้นๆ เมื่อใส่ข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกรายการ"

 


 

หน้าจอนี้จะเป็นรายการ บทความทั้งหมด ที่ท่านมี ซึ่งสามารถ แก้ไขเนื้อหาหรือลบ บทความที่ไม่ต้องการได้