06 มกราคม 2558


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์ : ข่าวและกิจกรรม ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โดยการเลือกที่เมนู ข่าวและกิจกรรม > ข่าวและกิจกรรม โดยในหัวข้อนี้ หลังจากท่านได้เพิ่ม ประเภทของข่าวและกิจกรรม ไปแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนในการเพิ่ม ข่าวและกิจกรรม ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"

 


หลังจากกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" แล้ว ท่านสามารถใส่เนื้อหาข่าวของท่านในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

1. หัวข้อนี้จะเป็นการเลือกหมวดหมู่ของ ข่าวและกิจกรรม
2. ใส่หัวข้อข่าวและกิจกรรมของท่าน
3. ใส่เนื้อหาของข่าวและกิจกรรม โดยท่านสามารถ ตกแต่งข้อความ ใส่ภาพประกอบต่างๆ ได้ เหมือนการใช้งานโปรแกรมเวิร์ด

 


4. ใส่ภาพหน้าปกของ หัวข้อข่าวนั้นๆ เมื่อใส่ข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกรายการ"